Záruční podmínky a pravidla pro vyřizování stížností

1.      Chameleon SA poskytuje záruky na správní fungování spotřebních  materiálů  na dobu 12 měsíců. Datum od které začíná záruční doba je datum nákupu zboží. Zjištěné vady během záruční doby budou bezplatně odstraněné službami Chameleon se sídlem v Opoli,  ul. Wspólna 1, 45-837,  email: 27@chameleon.pl lub 39@chameleon.pl. Prosíme jenom se kontaktovat emailem.  
2.      Poškozené zboží zákazník posila k sídlu společnosti Chameleon SA  osobně nebo kurýrem, vlastním nákladem.
Vstupné podmínky přijetí zboží v době záruky :
§       Pečlivě zkontrolujte poškozené zboží a dejte podrobný popis typu poškození (model a číslo tiskárny, na které byl vytištěn špatný tisk, nebo napsat  která vůbec nefunguje)
§       Připojit testovací výtisk (pokud je to možné).
§       Popis, spolu s testovacím tiskem spotřebního materiálu poskytnout  k Chameleon SA. Zboží: obal pro ochranu proti poškození (tvrdý karton zajištěny pevně nebo pěnový polystyrén, atd.).
§       Záruční pečeť nebo jiná těsnění, sériová čísla a jiné zástavy ve formě samolepky výrobce musí být čitelné, neporušené.,
§       Každý zdroj musí mít přilepeny štítek, určující jeho typ. Nedostatek toho štítků, v některých případech způsobuje schnutí, což vede k  nesprávnému tisku.
3.      Kazety barevné s klipem třeba nutně po vyjmutí z tiskárny vložit do stejného klipu (To platí pouze jestli jde o klipy s vložkou pryžkovou. Inkousty někdy mají klipy z houby při kterého absenci barvy se míchají. V tomto případě, prosím, vyčistit trysky měkkým papírový ručníkem a nechejte bez klipu! Prosíme tak zabalit kazety aby trysky se nedotýkaly s jakýmkoli povrchem). Při předkládání stížnost týkající se barevných kazet a nedostatku požadovaného zkušebního tisku zákazník by měl opsat, jaké barvy se objevily na prvním tisku (jsou tam 3 základní barvy: modrá, červená a žlutá).
4.      Kazety (inkoust) černý přímo po vyjmutí z tiskárny by měl byt přilepený původní pasek, který byl zlomený před prvním vložením do přístroje. Žádná z tohoto pásku je příčinou sušení trysek a nesprávného tisku. Prosím, nepoužívejte různé typy lepících pásek používaných v kanceláři. V případě neexistence takové ochrany, vyčistěte trysky měkkým papírovým ubrouskem a nechte inkoust bez přilepeného pasku! Prosíme o zabezpečeni pro přepravu aby inkousty se nedotýkaly s jakýmkoli povrchem.
5.      Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny bezplatně ve lhůtě 14 dnů, ale v odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, však nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne doručení materiálu do společnosti.  
6.      Zákazník má právo vyměnit zboží na jiné, které mají stejné nebo podobné technické a provozní parametry, v případě:
§       Pokud servis Chameleon SA v průběhu záruční doby udělá tři opravy a spotřební materiál bude dále vykazovat vady, které brání jeho použití, jak bylo zamýšleno.
§       Pokud servis Chameleon SA uzná, že odstranění vad není možné nebo není možné ve lhůtě uvedené v bodě 5.
7.      Pokud není možné vyměnit spotřební materiál jiný, společnost Chameleon SA má právo zvracet peníze v souhlase z fakturou.
8.      Ve zvláštních případech, přijetí zboží k servisu Chameleon SA (např. Speciální přijeti) materiálů, které nesplňují podmínky stanovené v bodě. 2-4, servis Chameleon SA nemusí dodržet lhůty uvedené v bodě. 5 a proveditelnost záruky uvedené v bodě. 6 a 7.
9.      Záruka se nevztahuje na:
§       Mechanické, chemické, tepelné, nebo úmyslné poškození zboží a způsobené nimi vady.
§       Škody způsobené nedodržením technických a provozních podmínek, zejména vyplývající z nesprávného provozu, údržby, a skladování.
§       Škody vyplývající z vnějších příčin, jako je mechanické poškození, blesky, záplavy, korozi, elektrických rázů, atd.
§       Poškození materiálů, které nebyly dodány k servisu Chameleon S.A. v bezpečným balíčku (pevné lepenkové krabice chráněn pomocí pevné pěny nebo polystyren, atd.).
§       Poškození spotřebních materiálů, kterých těsnění, čísla sériová a jiná zajištění ve formě samolepky výrobce byly změněné nebo byly rozmazané.  
§       Inkoustové kazety, v kterých bylo vyčerpané barvivo (inkoust) méně než 80% objemu (černý inkoust) a méně než 40% objemu (inkousty).
10.      Inkoustová kazeta vybavena v tiskovou hlavu, která je dlouho nepoužívána, muže mít zkamenělou hlavu. Za účelem očištěni hlavy, prosíme dat jí do kapaliny pouze na tiskové hlavy nebo  do  horké destilované vody.
11.      Každá inkoustová kazeta musí být jednou za dva týdny, "dotištěna", co brání vysychání inkoustu v tiskárně. V tomto případě, prosím, použijte software, který byl dodán s tiskárnou (viz Údržba).
12.      Každá kazeta, která vyžaduje kalibrace před prvním použití v tiskárně musí být kalibrována v souladu s pokyny a komunikáty softwaru tiskárny. V případě, nedodržení těchto pokynů tisk muže byt nesprávný. V tomto případě záruka ne bude uznána.
13.      Každý spotřební materiál v záruce, servis Chameleon kontroluje vzhledem správné funkci. V případě,  kdy zboží se ukáže jako efektivní     Chameleon SA může účtovat klienta  za ceny spojené s ověřením spotřebního materiálů.
14.      Při navrátě spotřebního materiálu Chameleon SA odečti ekvivalentní cenu za částky poškozené vinou zadavatele a jejich výměny.
15.      Vadné nebo spotřební díly, které byly vyměněný jsou majetkem Chameleon SA
16.      V případě podezření porušení nebo poškození zásilky během přepravy, použijte, prosím následující postup:
§       Po obdržení zásilky zkontrolujte, zda každý balíček v přítomnosti kurýra (zásilka by měla být utěsněna páskou s logem a názvem Chameleon SA, pokud se tak nestane, znamená to, že výrobek byl otevřen neoprávněnými osobami).
§       Rozbalte a zkontrolujte obsah zásilky v přítomnosti kurýra a pokud zboží bude poškozené prosíme společně provést příslušný protokol.
§       Balíky zaslané Chameleon SA, označte "Křehké".
17.      Práva a povinnosti smluvních stran se řídí výhradně touto dohodou, jejíž podmínky by měl zákazník přečíst a potvrdit podpis.

Doklad o oznámení stížnosti - ke stažení