Warunki współpracy

Dokumenty

W przypadku dostawców oraz odbiorców hurtowych przed pierwszą transakcją handlową kontrahent zobowiązany jest dostarczyć:

  • kopię aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • dokument nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • dokument nadania numeru REGON,
  • oświadczenie VAT do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.

Ww. dokumenty można przesłać pocztą, faksem: +48 (77) 550 55 77, e-mailem: chameleon@chameleon.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby przedstawicielstwa w Opolu przy ul. Wspólnej 1.

Zamówienia

Zamówienia na towary i usługi można składać telefonicznie, w formie pisemnej faksem, e-mailem lub komunikatorem Gadu-Gadu.
W przypadku zamówień powyżej 600 zł netto, koszty związane z dostarczeniem towaru od producenta do Klienta wynoszą tylko 1 zł netto. W przypadku zamówień poniżej 600 zł netto, koszty związane z dostarczeniem towaru od producenta do Klienta wynoszą 16,50 zł netto.

Przy realizacji wszystkich zamówień towar można odbierać osobiście w siedzibie przedstawicielstwa.

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z zamawianym towarem lub fakturą reklamacja powinna być zgłoszona w momencie odbioru towaru – Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia protokołu niezgodności w obecności kuriera firmy spedycyjnej i poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Chameleon Sp. z o.o. nie później niż w 24 godziny od daty dostawy.

Formy płatności

Płatności można dokonywać poprzez wpłaty gotówkowe, zgodnie z obowiązującym prawem fiskalnym, lub przelewem bankowym. Uprzejmie prosimy o umieszczanie na przelewach bankowych daty i numeru faktury, za którą dokonana została płatność.

Stałym Klientom proponujemy zawarcie indywidualnej umowy o współpracy, która umożliwia uzyskanie odroczonych terminów płatności, korzystnych rabatów i limitu kupieckiego (na zasadach określonych odrębnie, uzależnionych od wielkości obrotów).